Informacje podstawowe
Diagnostyka i badania
Leczenie
Specjalista radzi
Dla rodziny i przyjaciół
Wsparcie psychologiczne
Genetyk przypomina
Opieka paliatywna
Wizyta u lekarza
Ważne adresy
Najczę¶ciej zadawane pytania
GENETYK PRZYPOMINA

    Nowotwór nie jest chorob±, która można się zarazić. Wszelkie próby izolacji chorego od bliskich s± jak najbardziej nie na miejscu i mog± bardzo negatywnie wpływać na proces jego leczenia. Nie jest tez chorob± dziedziczn±, choć odnotowuje się przypadki dziedziczenia przez dzieci zmutowanego genu od rodziców. Każdy nowotwór jest wynikiem zaburzenia genetycznego, ale w większo¶ci przypadków nabywa się je na którym¶ etapie życia i z tego też względu nie ma mowy o dziedziczeniu.